Identyfikator artykułu: 000086420 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 28-06-2021

Dlaczego interfejs cewki z funkcją e-funkcję "Zniechęcenie" został wyłączny bez zapisywania mojego planu?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.2, może się okazać, że interfejs Tile, Który się wyłącza, nie oszczędzając planu interfejsu. Ten problem występuje podczas dokonywania edycji w interfejsie Tile, a następnie uruchamianie syntezy, podczas gdy interfejs Tile jest nadal otwarty.

  Rozdzielczość

  Aby uniknąć tego problemu, przed uruchomieniem syntezy upewnij się, że został zamknięty interfejs Tile.

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC
  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.