Identyfikator artykułu: 000086463 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 22-01-2018

Dlaczego rdzeń IP zdalnej aktualizacji nie jest w stanie odczytać bieżących ustawień zdalnej aktualizacji na urządzeniach z Intel® Arria® 10?

Środowisko

 • Układ FPGA Intel® IP zdalnej aktualizacji
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W Intel® Arria® 10 urządzeń wprowadzono nowy port o nazwie ctl_nupdt . Port ten umożliwia wybranie rejestru kontrolek/aktualizacji do odczytu w każdym momencie, read_param operacja jest uruchomiona. Ten port jest domyślnie domyślny dla logicznego niskiego poziomu, który wybiera Rejestr aktualizacji.

  Rejestr kontrolny zawiera bieżące ustawienia zdalnej aktualizacji, takie jak ustawienia watchdog timer, tryb konfiguracji (AnF) i adres strony. Zaktualizuj rejestr zawiera podobne dane, które znajdują się w rejestrze kontrolnym, ale wartości te są aktualizowane poprzez operację write_param w celu wykorzystania w kolejnej rekonfiguracji.

  Rozdzielczość

  W przypadku rdzenia IP zdalnej aktualizacji bez interfejsu Avalon®-MM ustaw wysoko logiczny port ctl_nupdt , wybierając Rejestr sterowania.

  W przypadku rdzenia IP zdalnej aktualizacji z interfejsem Avalon®-MM ustaw RU_CTL_NUPDT zarejestruj się na logice 1, aby umożliwić przechwytywanie danych z rejestru kontrolnego.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.