Identyfikator artykułu: 000086494 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 07-04-2015

Gdzie mogę znaleźć aktualne wymagania dotyczące VCCBAT (ICCBAT) w urządzeniach Altera?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

ICCBAT dla urządzeń Altera® znajdziesz w Early Power Estimators' Zakładka Raport.

Należy pamiętać, że ICCBAT zależy od urządzenia i ulegnie zmianie w przypadku zmiany docelowego urządzenia w early power estimator (EPE).

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

Cyclone® III FPGA
FPGA Cyclone® III LS

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.