Identyfikator artykułu: 000086521 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 09-05-2020

Błąd wewnętrzny: podsystem: VPR20JEDNOSTEKAIN, plik: /quartus/fitter/vpr20k/altera_arch_common/altera_arch_re_network_tools.cpp, wiersz: 883

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Intel® FPGA SDK for OpenCL™ Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Podczas kompilowania inkrulatacji jądra OpenCL™ za pomocą opcji -incremental command w poleceniu aoc na Intel® Programmable Acceleration Card (Rush Creek i Darby Creek). Mogą wystąpić następujące błędy:

  [root@localhost hello_world]# aoc -incremental device/hello_world.cl -o bin/hello_world.aocx

  aoc: Uruchamianie analizatora OpenCL....

  aoc: ukończono analizator OpenCL

  aoc: Łączenie plików obiektu....

  Ostrzeżenie dotyczące kompilatora: kompilacja przyrostowa: poprzednia kompilacja nie była kompilacją przyrostową. Pełna rekompilacja.

  aoc: optymalizacja i analiza statyczna kodu...

  Ostrzeżenie o kompilatorze: plik addpipe w pliku board_spec.xml jest ustawiony na 1, który nie jest już obsługiwany

  Ostrzeżenie o kompilatorze: zamiast tego globalny etap potoku pamięci jest teraz wdrażany w BSP

  aoc: kompilacja pierwszego etapu została ukończona pomyślnie.

  aoc: kompilacja dla FPGA. Ukończenie tego procesu może potrwać kilka godzin.  Przed wykonaniem tej kompilacji sprawdź raporty, aby upewnić się, że projekt osiągnie Twoje cele w zakresie wydajności.  Jeśli raporty wskazują, że cele dotyczące wydajności nie są spełnione, może być wymagana edycja kodu.  W celu uzyskania informacji na temat aplikacji dostrajania wydajności na potrzeby FPGAs zapoznaj się z przewodnikiem po Intel FPGA SDK w celu uzyskania najlepszych praktyk OpenCL.

  Błąd (23031): ocena błędu skryptu Tcl a10_partial_reconfig/flow.tcl nieudostępniania błędów

  Błąd: firma Quartus Prime Shell nie zdążała. 1 błąd, 3447 ostrzeżeń

  Błąd: błąd kompilatora, brak możliwości generowania sprzętu

  Co więcej, błąd wewnętrzny w quartus_sh_compile.log może być wyświetlany w następujący sposób:

  Błąd wewnętrzny: podsystem: VPR20SIADAJĄCAIN, plik:

  /quartus/fitter/vpr20k/altera_arch_common/altera_arch_re_network_tools.cpp, wiersz: 883

  Rozdzielczość

  Ten błąd występuje, ponieważ karty Intel® Programmable Acceleration Card nie obsługują funkcji kompilacji przyrostowej.   Obsługa kompilacji przyrostowej dla kart Intel® Programmable Acceleration Card może zostać dodana do produktu oneAPI w przyszłości, ale nie została jeszcze potwierdzona.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.