Identyfikator artykułu: 000086557 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 05-10-2015

Dlaczego widok z góry pakietów MAX10 dla pakietów V36 i V81 w programie Pin Zgłębienie różni się od rysunku konspektu pakietu?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 15.0, aktualizacja 1 i wcześniej wymieniany jest widok od góry i widok od dołu urządzeń MAX®10 w pakietach V36 i V81 pokazanych w Kodku 955552222.

  Nie ma to wpływu na wyprowadzanie urządzeń. Rysunki pakietów V36 i V81 oraz symbole cadence są poprawne.

  Rozwiazanie

  Lokalizacje PIN-ów w widoku od góry i dołu zostały poprawione w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 15.0, aktualizacja 2.

  Pozycje etykiety banku I/O i wskaźnika czerwonego punktu mają zostać naprawione w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy Intel® MAX® 10 FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.