Identyfikator artykułu: 000086590 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 24-06-2021

Co należy uwzględnić przy umieszczaniu pinów I2C w Intel Agilex® 7 urządzeniach, biorąc pod uwagę ograniczenie każdej grupy DQ x4, która ma ten sam sygnał OE?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi rozmieszczenia pinów w Intel Agilex® 7 FPGA ogólnego przeznaczenia we/wy oraz przewodniku użytkownika LVDS SERDES, każda grupa DQ x4 ma taki sam układ operacyjny, resetowanie i włączanie sygnałów zegara, dlatego nie można podzielić sygnałów OE, Resetuj lub zegara w grupie X4 DQ. Biorąc pod uwagę ograniczenie, przy umieszczaniu pinów I2C należy uwzględnić pewne aspekty.

   


   

   Rozdzielczość

   1. FPGA jest używany jako element nadrzędny I2C, wymagający trybu wieloobserwowego:

   (i) Typowa implementacja I2C wykorzystuje system operacyjny (OE) zarówno na SCL, jak i SDA, jak pokazano poniżej. W związku z tym nie można umieścić SCL i SDA w tej samej grupie DQ x4.

   przypisaj i2c_serial_scl_in = arduino_adc_scl;

   przypisaj arduino_adc_scl = i2c_serial_scl_oe? 1'b0: 1'bz;

   przypisaj i2c_serial_sda_in = arduino_adc_sda;

   przypisać arduino_adc_sda = i2c_serial_sda_oe? 1'b0: 1'bz;

   (ii) Innym sposobem jest wykorzystanie Intel FPGA IP GPIO. Można włączyć open-drain na potrzeby SCL i SDA, połączyć oba porty OE dla SCL i SDA z 1 (wysokie) oraz podłączyć inwersje oryginalnych sygnałów sterowania OE. W ten sposób można obejść to ograniczenie. Poniżej postępuje przykład:

         

   gpioip_scl gpioip (

   .dout (i2c_serial_scl_in),

   .din (~i2c_serial_scl_oe),

   .oe (1'b1),

   .pad_io (arduino_adc_scl)

   );

   gpioip_sda gpioip (

   .dout (i2c_serial_sda_in),

   .din (~i2c_serial_sda_oe),

   .oe (1'b1),

   .pad_io (arduino_adc_sda)

   );

    

   2. FPGA jest używany jako tryb nadrzędny I2C w pojedynczym trybie:

   SCL to pin wyjściowy bez OE. SDA to dwukierunkowy pin z OE.

    

   3. FPGA jest używany jako element podrzędny I2C:

   SCL to pin wejściowy bez OE. SDA to dwukierunkowy pin z OE.

    

   W 2 i 3 powyżej, ponieważ SCL nie ma OE,

   • SCL i SDA można przypisać w tej samej grupie DQ x4
   • Wiele SCL i SDA można przypisać w tej samej grupie DQ x4
   • Nie można przypisać wielu dysków SDA w tej samej grupie DQ x4
   • W przypadku, gdy wiele SDA jest przypisanych do tej samej grupy DQ x4, zastosowanie Intel FPGA IP GPIO, jak wspomniano powyżej, również jest obejściem.

   Podobne produkty

   Ten artykuł dotyczy 1 prod.

   FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

   Zastrzeżenie

   1

   Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

   Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.