Identyfikator artykułu: 000086591 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 28-04-2021

Czy możliwe jest wygenerowanie wykrytego SOF dla Intel® Stratix® 10 i wszystkich urządzeń Intel Agilex® za pomocą oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, istnieje opcja wygenerowania wzmocnionego sof w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition począwszy od wersji 20.3 i wyższej dla Intel® Stratix® 10 oraz wszystkich urządzeń Intel Agilex®.

  Ta opcja tylko zmniejsza rozmiar pliku SOF i domyślnie jest wyłączona. Surowe bitstream dla Intel Stratix 10 i wszystkich urządzeń Intel Agilex są zawsze pomijane z tej opcji.

  Rozdzielczość

  W celu umożliwienia opcji "Generuj, wypracowywany SOF" przejdź do zakładki Ogólne w sekcji Opcje urządzeń i pinów w oprogramowaniu Intel Quartus Prime Pro Edition.

  Informacje te mają zostać uwzględnione w przyszłych wersjach przewodnika użytkownika konfiguracji Intel Agilex® oraz podręcznika konfiguracji Intel® Stratix® 10.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC
  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.