Identyfikator artykułu: 000086600 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 31-03-2021

"MAILBOX_CLIENT_DATA_VALID" niezadeklarowany (pierwsze zastosowanie w tej funkcji); czy miałeś na myśli "MAILBOX_CLIENT_READ_VALID"?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ten błąd może być widoczny w wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition 21.1 podczas kompilacji MikroC/OS-II, gdy projekt jest konstruowany za pomocą Intel® FPGA IP klienta poczty w Intel® Stratix® 10 i wszystkich urządzeniach Intel Agilex®. Dzieje się tak, ponieważ istnieje niedopasowanie nazewnictwa z flagą MicroC/OS-II dla klientów poczty.

  Rozdzielczość

  Aby uniknąć tego błędu, zmień MAILBOX_CLIENT_DATA_VALID na MAILBOX_CLIENT_READ_VALID w altera_s10_mailbox_client.c; linii 32.

   

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.2.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC
  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.