Identyfikator artykułu: 000086611 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 23-05-2018

Dlaczego rekonfiguracja nie działa w urządzeniach z Intel® Stratix® 10, mimo że poprzednia konfiguracja została pomyślnie wprowadzona w tryb użytkownika?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu z oprogramowaniem Intel Quartus® Prime Pro w wersji 18.0 i wcześniejszej, może pojawić się ten problem.  Jeśli którykolwiek z ostatnich bitów 4 KB bitów konfiguracji jest uszkodzony, Intel Stratix 10 urządzeń może przejść w tryb użytkownika, przy czym styk CONF_DONE i pin INIT_DONE są wysokie i działa funkcja użytkownika.  Jednak późniejsza rekonfiguracja nie powiedzie się.

  Rozdzielczość

  Aby wyjść z tego uszkodzenia rekonfiguracji, cykl zasilania urządzenia i upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane z dobrym bitstreamem.
  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel Quartus Prime Pro.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.