Identyfikator artykułu: 000086616 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 14-11-2018

Błąd (16282): dwa lub więcej rdzeni IP interfejsu pamięci zewnętrznej (EMIF) w tej samej kolumnie wykorzystuje różne metody kalibracji.

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® Stratix® 10 IP interfejsów pamięci zewnętrznych
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Podczas korzystania z oprogramowania Intel® Quartus® Prime w wersji 18.1 i uaktualniania istniejącego projektu Intel Stratix® 10 zawierającego HPS EMIF i EMIF innych firm niż HPS w tej samej kolumnie we/wy wyświetlany jest podobny błąd, jak pokazano poniżej podczas kompilacji.

  Błąd (16282): dwa lub więcej rdzeni IP interfejsu pamięci zewnętrznej (EMIF) w tej samej kolumnie wykorzystuje różne metody kalibracji. Błąd występuje, gdy rdzenie IP umieszczone w tej samej kolumnie są generowane w różnych wersjach Quartus; lub gdy interfejs pamięci dla systemu HPS został umieszczony w tej samej kolumnie z normalnym interfejsem pamięci. Zregeneruj wszystkie rdzenie IP interfejsu pamięci w obecnej wersji Quartus, jeśli rdzenie zostały wygenerowane w różnych wersjach Quartus. Normalnego interfejsu pamięci nie można umieścić w tej samej kolumnie co interfejs pamięci HPS.

  Informacje(16283): IP: ed_synth_emif_s10_0 (plik hex: ed_synth_emif_s10_0_altera_emif_arch_nd_181_xcenvri_iossm_synth.hex)

  Informacje(16283): IP: HPS_TEst_Qsys_emif_s10_hps_0 (plik hex: HPS_TEst_Qsys_emif_s10_hps_0_altera_emif_arch_nd_180_rbnwjza_iossm_synth.hex)

  Należy pamiętać, że ścieżka hierarchii i nazwy plików mogą się różnić w przypadku danego projektu.

  Rozdzielczość

   

  W oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime w wersji 18.1 uaktualnij i zgeneruj zarówno IP HPS EMIF, jak i IP (IP) EMIF innych firm, a następnie przekompiluj projekt.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.