Identyfikator artykułu: 000086620 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 02-06-2021

Dlaczego rekonfiguracja urządzeń Intel® Stratix® 10 MX nie działa, gdy port hbm_only_reset_in interfejsu HIGH Bandwidth Memory (HBM2) Intel® FPGA IP jest podłączony do wyjścia Intel® FPGA resetowania FPGA IP wersji lub innej logiki rdzenia?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP interfejsu pamięci High Bandwidth Memory (HBM2)
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  W przypadku korzystania z oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.1 i wcześniejszej, rekonfiguracja urządzeń Intel® Stratix® 10 MX w trybie użytkownika uchybnie, jeśli port hbm_only_reset_in do interfejsu HBM2 Intel® FPGA IP jest podłączony do wyjścia Intel® FPGA Resetuj zwolnij FPGA IP lub innej logiki rdzenia.

  W trakcie rekonfiguracji, jeśli hbm_only_reset_in jest oparty na wartości logicznej 1'b1, interfejs high bandwidth memory (HBM2) Intel® FPGA IP zawsze będzie w stanie resetowania i spowoduje awarię konfiguracji.

   

   

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.2.

  Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj najnowsze oprogramowanie sprzętowe menedżera urządzeń dla oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition 21.2/21.3/21.4/22.1/22.2/22.3.

   

  Najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego menedżera urządzeń są dostępne pod następującym linkiem:

  Jakie jest najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla urządzeń Intel® Agilex™ i Intel®® Stratix® 10?

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 MX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.