Identyfikator artykułu: 000086636 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-10-2018

Czy istnieje jakikolwiek znany problem z Intel® Stratix® 10 Single Event Upset (SEU) w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 18.1?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W przypadku korzystania z funkcji Single Event Upset (SEU) w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 18.1, może nastąpić następujący błąd:

  1. Po przeprowadzeniu częściowej rekonfiguracji (PR) wykrywanie błędów SEU w regionie PR nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.

  2. Jeśli wykrywanie błędów SEU miało miejsce zarówno w regionach o priorytecie, jak i w regionach o znaczeniu nie priorytetowym (po włączeniu priorytetowego wykrywania błędów z błędem EU), pierwszym komunikatem o błędzie SEU odczytanym z kolejki jest błąd z regionu nie priorytetowego.

  Rozdzielczość

  1. Operacja wykrywania błędów SEU dla regionu innych niż PR nie jest ograniczona, jednak nie ma możliwości obejścia dla regionu PR.

  2. Korzystając z oprogramowania Intel Quartus Prime Pro w wersji 18.1, zawsze monitoruj ostatni komunikat błędu SEU odczytany z kolejki, jeśli obawiasz się o błąd wykryty w regionie priorytetowym. Została ona naprawiona w wersji 19.1 oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro. Po naprawie, pierwszym komunikatem o błędzie SEU odczytanym z kolejki będzie błąd wykryty w regionie priorytetu.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.