Identyfikator artykułu: 000086640 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 06-11-2018

Dlaczego konfiguracja aktywnego serialu Cyclone V z urządzeniami EPCQA nie działa w niskich temperaturach?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W przypadku urządzeń EPCQA w niskich temperaturach (Cyclone® < 20 stopni C i poniżej) może występować błąd konfiguracji aktywnego układu szeregowego (AS) z powodu problemu z timingiem wstrzymania.


Cyclone specyfikacja minimalnego czasu przechowywania danych (tDH) konfiguracji V V AS została zaktualizowana w następujący sposób:

 • 2,5 cala — dla klasy -6 prędkości
 • 2,9 cala – dla klasy -7 i -8 prędkości
Rozdzielczość
Aby uniknąć błędu konfiguracji zero w niskich temperaturach, wykonaj następujące czynności:
 1. Oblicz czas wstrzymania wymagany dla systemu aktywnej konfiguracji szeregowej, jak wspomniano w sekcji "Ocena konfiguracji danych i wstrzymanie timingów" w an822, aby ocenić czas wstrzymania płyty głównej.
 2. Wybierz urządzenie pamięci flash o większej wartości tCLQX min., zgodnie z arkuszem danych flash innej firmy.
  • Przykładowo, możesz uzyskać slack 2ns tDH za pomocą dowolnego z następujących urządzeń flash trzeciej strony
  • Winbond™ W25Q-FV
  • Cypress™ S25FL-S/S70FL-S/S25FL1-K
  • ™ Procesor MX25L6445E/MX25L6465E/MX25L12845E/MX25L12865E/MX25L25635E
 3. Dodaj rezystor zakończenia serii / bufor / kondensator na dclk i ślady AS_DATA[3:0], aby zwiększyć opóźnienie zatoru na odpowiednich sygnałach.
  • Symulacja IBIS/link jest wysoce zalecana w celu uzyskania dodatkowego opóźnienia, które ma zostać spełnione zgodnie z wymaganiami tDH, w celu zapewnienia dobrej integralności sygnału i zapewnienia spełnienia specyfikacji wejściowych timingów urządzenia flash.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

FPGA Cyclone® V i SoC
Urządzenie konfiguracyjne Intel® FPGA EPCQ-A

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.