Identyfikator artykułu: 000086668 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 23-11-2018

Krytyczny: (vsim-3817) Port "configupdate" jednostki "system_altpll_0" nie znajduje się w konfigurowanym komponentze.

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • All

  BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Standard Edition wersji 18.1 i wcześniejszej, podczas symulacji modelu symulacji opartej na VHDL ALTPLL Intel FPGA IP, może pojawić się komunikat o błędzie krytyczny.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj skrypt symulacyjny, aby użyć pliku otoki IP najwyższego poziomu z nazwy /syntezy/katalogu zamiast nazwy /symulacji/katalogu.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 12 prod.

  Cyclone® IV FPGA
  FPGA Cyclone®
  Stratix® II FPGA
  Cyclone® III FPGA
  FPGA Arria® GX
  FPGA Intel® Cyclone® 10 LP
  Układy FPGA Stratix®
  Stratix® IV FPGA
  Stratix® III FPGA
  Arria® II FPGA
  Układy Intel® MAX® 10 FPGA
  FPGA Cyclone® II

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.