Identyfikator artykułu: 000086680 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 18-05-2018

Czy można przełączać piny JTAG w Intel® MAX® 10 urządzeniach podczas etapu inicjalizacji, jeśli pin JTAGEN jest nisko utrzymany?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Nie zaleca się przełączania pinów JTAG na urządzeniu Intel® MAX® 10 na etapie inicjalizacji ze względu na nieprzewidywalne zachowanie urządzenia.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Układy Intel® MAX® 10 FPGA

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.