Identyfikator artykułu: 000086682 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 04-04-2017

Jak rozwiązać błędy instalatora IO_AUX i RST_SRC_ID, gdy projekt Quartus Prime zawiera Arria IP interfejsów pamięci zewnętrznych 10?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® Arria® 10 IP interfejsów pamięci zewnętrznych
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Nieprawidłowe połączenia sygnału portu global_reset_n Arria® 10 EMIF lub włączenie funkcji In System Sources and Probes (ISSP) może spowodować błędy instalatora:

  Błąd (12934): instalator nie był w stanie zamontować systemu EMIF/PHYLite

  Błąd (14566): Instalator nie może umieścić 1 komponentu peryskacji z powodu konfliktów z istniejącymi ograniczeniami (1 IO_AUX/s)).

  Błąd (175020): Instalator nie może umieszczać IO_AUX logicznych będących częścią Arria 10 interfejsów pamięci zewnętrznej ed_synth_altera_emif_ w regionie < value>, do którego jest ona ograniczona, ponieważ w regionie nie ma prawidłowych lokalizacji dla logiki tego typu.
      
  Błąd (175005): nie można znaleźć lokalizacji z: RST_SRC_ID (dotyczy to 1 lokalizacji)

  Rozdzielczość

  Typowe przyczyny tych komunikatów o błędach i ich rozdzielczości pokazano poniżej:

  1) Projekt Quartus® Prime zawiera wiele interfejsów pamięci zewnętrznych, które są umieszczane w bankach we/wy w tej samej kolumnie wejścia/wyjścia, ale mają różne sygnały resetowania podłączone do swoich portów global_reset_n.

  Rozdzielczość: wiele interfejsów umieszczonych w bankach we/wy w tej samej kolumnie we/wy musi mieć wspólny sygnał resetowania podłączony do portów global_reset_n.


  2) Projekt Quartus® Prime ALTERA_EMIF_ENABLE_ISSP włączony. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku wielu projektów Arria 10 przykładowych projektów EMIF wyświetlanych w projekcie.
  Przykładowe ograniczenie pliku qsf to
  set_global_assignment — nazwa VERILOG_MACRO "ALTERA_EMIF_ENABLE_ISSP=1"

  Rozdzielczość: usuń powyższe ograniczenie qsf i nie wybieraj zakładki diagnostyki IP interfejsów pamięci zewnętrznej Arria 10 -> Przykład projektu -> Włącz opcję In-system-sources-and-probes .


  Jeśli błąd instalatora jest nadal widoczny po wskazanych powyżej wskazówkach, sprawdź, czy sygnały interfejsu pamięci spełniają wytyczne dotyczące rozmieszczenia pinów.
  Zalecanym punktem wyjścia jest wykorzystanie minimalnych ograniczeń rozmieszczenia i umożliwienie instalatorowi Quartus umieszczenia pozostałych sygnałów interfejsu przed dopracowaniem pinout później.

  Zalecane minimalne ograniczenia dotyczące rozmieszczenia to:

  • Jeden sygnał adresu, zegar referencyjny PLL i pin RZQ w banku we/wy wybranym dla sygnałów adresu/poleceń.
  • Sygnały DQS w bankach we/wy wybranych dla sygnałów magistrali danych pamięci.


  W celu uzyskania dalszych informacji na temat rozmieszczenia kodów PIN zapoznaj się z tymi sekcjami w podręczniku interfejsów pamięci zewnętrznych:
  Wolumin 2 Rozdział 1 — Wytyczne dotyczące ip interfejsu pamięci zewnętrznej Arria 10
  Wolumin 3 Rozdział 2 — Przykłady implementacji interfejsu pamięci zewnętrznej dla DDR4 (podobne zasady odnoszą się do innych protokołów interfejsu pamięci).

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.