Identyfikator artykułu: 000086686 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 29-04-2019

Dlaczego po wielu cyklach programu AOCL pojawia się błąd usterki segmentacji?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Standard Edition w wersji 18.1 aktualizacja 1 i nowszej, po wielu cyklach programu AOCL może występować błąd usterki segmentacji. Ten problem występuje w zestawie deweloperskim Cyclone® V SoC.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, uruchom ponownie zestaw deweloperski.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Standard Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Cyclone® V i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.