Identyfikator artykułu: 000086696 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 14-06-2018

Jak podłączyć pin VCCIO3B i VGURB3BN0 w pakiecie 10CX085 U84?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W przypadku Intel® Cyclone® 10 GX FPGAs pakiet 10CX085 U484 nie ma we/wy banku 3 B. Jednakże, w pliku pinów pinów banku I/O dostępnych w pliku pinów, takich jak VBKB3BN0 i VCCIO3B, istnieją piny. Te lokalizacje styków to H2, J1, K2 i K3. Plik PIN zaleca podłączenie tych pinów do zasilania, podczas gdy właściwe przypisanie powinno być do uziemienia.

Rozdzielczość

Podłącz wszystkie te piny do ziemi.

Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 18.1.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.