Identyfikator artykułu: 000086722 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 18-09-2019

Dlaczego oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Pro w wersji 19.1 pokazuje błędy programowania PR (częściowej rekonfiguracji) przy użyciu urządzeń Intel Stratix®10?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem z oprogramowaniem Intel® Quartus® Prime Pro w wersji 19.1 mogą występować awarie programowania PR po udanych operacjach PR od 100 do 500 za pomocą urządzeń Intel® Stratix®10.

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro w wersji 19.2.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.