Identyfikator artykułu: 000086764 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 15-05-2018

Czy mogę wyjść z awarii Intel® Stratix® 10 CvP po nieudanej konfiguracji?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Nie, jeśli urządzenie z Intel® Stratix® 10 jest wstępnie skonfigurowane z uszkodzonym obrazem rdzenia przez konfigurację za pomocą protokołu (CvP). W takim przypadku okaże się, że kolejna próba konfiguracji z obrazem dobrego rdzenia nie powiodła się.

  Czy mogę wyjść z awarii Intel® Stratix® 10 CvP po nieudanej konfiguracji?

  Rozdzielczość

  Aby wyjść z awarii, włącz cykl zasilania urządzenia Intel® Stratix® 10 , a następnie skonfiguruj je przy pomocy dobrego obrazu rdzenia.

  Ten problem zaplanowano naprawić w przyszłej wersji oprogramowania Intel Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.