Identyfikator artykułu: 000086767 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 12-08-2021

Dlaczego liczba cykli bezczynności generatora ruchu EMIF 2.0 i licznik bezczynności pętli mają niedopasowanie?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® Stratix® 10 IP interfejsów pamięci zewnętrznych
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 20.4 i wcześniejszej, liczba cykli bezczynności między kolejnymi pętlami w generatorze ruchu EMIF 2.0 (TG2) nie równa się licznikowi bezczynności pętli, gdy liczba odczytów lub zapisów wynosi 1. Ten problem występuje tylko wtedy, gdy liczba pętli jest większa niż 2, ponieważ przeładowanie licznika bezczynności pętli odbywa się nieprawidłowo. Liczba cykli bezczynności między pętlami jest o jeden mniejsza niż licznik bezczynności pętli.

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony począwszy od wersji 21.1 oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™
  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.