Identyfikator artykułu: 000086787 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 13-06-2017

Jakie są wytyczne we/wy dotyczące łączenia sygnałów SmartVID PMBus z Intel® Stratix®10 do zewnętrznego urządzenia zasilającego?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP inteligentnego kontrolera wideo
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Funkcja Stratix® 10 SmartVID jest zgodna z pmbusem 1.3, który obsługuje wyłącznie I/O 1,8 V. Jeśli korzystasz z innych urządzeń PMBus, takich jak PMBus 1.2, obsługujących wejścia/wyjścia 3,3 V, urządzenia PMBus 1.3 spełniają odpowiednie poziomy dysku elektrycznego, jak podano w specyfikacji SMBus 3.0.

   

   

  Rozdzielczość

  Sygnały Stratix 10 PWRMGT_SDA i PWRMGT_SCL powinny być podłączone do urządzenia zasilanego za pomocą zewnętrznych rezystorów pull-up do 1,8 V. Ipullup jest określony w specyfikacji SMBus3.3 na podstawie 100uA i 350uA. Zestaw programistyczny Stratix 10 wykorzystuje rezystory 10-K Ohm do 1,8 V.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.