Identyfikator artykułu: 000086806 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 12-06-2018

Jaki jest maksymalny prąd DC w całej diodzie zaciskowej PCI dla urządzeń Intel Cyclone® V i Intel Arria® V?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Maksymalny prąd DC w całej diodzie zaciskowej PCI w urządzeniach Cyclone® V i Arria® V obsługuje do 10 mA

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Cyclone® V i SoC
  FPGA Arria® V i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.