Identyfikator artykułu: 000086842 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 27-06-2019

Błąd wewnętrzny: podsystem: FITCC, plik: /quartus/fitter/fitcc/fitcc_pr_routing_network_analyzer_common.cpp, wiersz: 389

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 18.0, ten wewnętrzny błąd może występować podczas kompilowania projektów częściowej rekonfiguracji ukierunkowanych na urządzenia Intel® Stratix 10®.

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony począwszy od aktualizacji 1 oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 18.0.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.