Identyfikator artykułu: 000086848 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 26-09-2019

Dlaczego analizator timingów Intel® Quartus® Prime pomija ograniczenia timingów dla twardego IP Intel® Arria® 10/Cyclone® 10 do PCI Express*?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 19.2 i wcześniejszej, Intel® Quartus® Prime Timing Analyzer zignoruje ograniczenia timingu związane z twardym IP Intel® Arria® 10/Cyclone® 10 dla PCI Express*, jeśli posiadasz instrukcję generowania używaną w kodzie VHDL lub Verilog do tworzenia IP w Twoim projekcie. Ten problem występuje, ponieważ instrukcja generowania spowoduje utworzenie "\" jako ścieżki hierachy, która nie została rozpoznana przez twardy IP Intel Arria 10/Cyclone 10 dla plików PCI Express* SDC (Synopsys* Design Constraint).

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, pobierz twardy IP Intel® Arria® 10/Cyclone® 10 do pliku PCI Express* SDC i zastąp altera_pci_express.sdc w //altera_pcie_a10_hip/synth.
  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 19.3.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  Intel® Cyclone® 10 FPGA
  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.