Identyfikator artykułu: 000086864 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 16-12-2019

Błąd wewnętrzny: podsystem: CUT, plik: /quartus/db/cut/cut_atom_io.cpp, wiersz: 10819

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 19.3, ten wewnętrzny błąd może występować na etapie syntezy kompilacji, gdy żadne wejście zegara referencyjnego PLL nie jest podłączone. Ten problem występuje podczas kompilacji dla Intel® Stratix® 10 urządzeń.

   

   

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że dane wejściowe zegara referencyjnego są podłączone.

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 20.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.