Identyfikator artykułu: 000086900 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 25-09-2018

Błąd (14566): Instalator nie może umieścić 1 komponentu peryfekcyjności z powodu konfliktów z istniejącymi ograniczeniami (1 pin/s)). Napraw błędy opisane w podkomisjach, a następnie uruchom instalatora ponownie.

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® Arria® 10 IP interfejsów pamięci zewnętrznych
 • Układ FPGA Intel® Stratix® 10 IP interfejsu PHY Lite do interfejsów równoległych
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu z oprogramowaniem Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 18.1, błąd może zostać wyświetlony poniżej podczas procesu kompilacji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition. Ten problem występuje, ponieważ nie ma lokalizacji pinów, które zostały przypisane w projekcie. Instalator kompilatora oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition usiłuje umieścić piny w banku wejścia/wyjścia 3 V, który nie obsługuje octu w przypadku kalibracji.

  Błąd (14566): Instalator nie może umieścić 1 komponentu peryfekcyjności z powodu konfliktów z istniejącymi ograniczeniami (1 pin/s)). Napraw błędy opisane w materiałach podrzędnych, a następnie ponownie uruchom Instalator. Baza danych wiedzy Intel FPGA może również zawierać artykuły z informacjami o tym, jak rozwiązać ten błąd rozmieszczenia perilokacyjny. Przejrzyj błędy, a następnie odwiedź bazę danych wiedzy na stronie https://www.altera.com/support/support-resources/knowledge-base/search.html i wyszukaj konkretny numer komunikatu błędu.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem w Intel® Quartus® oprogramowaniu Prime Pro Edition w wersji 18.1, ręcznie przypisz piny do któregokolwiek z banków wejścia/wyjścia LVDS, które obsługują oct w przypadku kalibracji.

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 19.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC
  FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.