Identyfikator artykułu: 000086905 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 14-11-2018

Błąd: nie można znaleźć sekwencera.elfa

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • Kontroler DDR2 SDRAM z układem FPGA Intel® IP UniPHY
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Podczas korzystania z systemu Windows 10 i generowania Intel® Stratix® IV UniPHY DDR2 IP w programie Intel Quartus® Prime Platform Designer, może pojawić się podobny błąd, jak pokazano poniżej.

  Błąd: nie można znaleźć sekwencera.elfa

   

  Ten błąd może być spowodowany konfliktem, gdy podsystem Windows dla systemu Linux jest włączony w systemie Windows 10.

  Rozdzielczość

   

  W Panelu kontrolnym systemu Windows > Programy > Programy i funkcje > włączanie lub wyłączanie funkcji systemu Windows, nie zaznacz parametru : Podsystem Windows dla systemu Linux.

  Uruchom ponownie komputer, otwórz projekt Intel Quartus Prime i zrestartuj IP UniPHY DDR2.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel Quartus Prime.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® IV FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.