Identyfikator artykułu: 000086926 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 25-11-2017

Jak mogę prawidłowo zapisać plik IO Pin State (.ips) w pliku programowania MAX II i MAX V (.pof) w programatorze Quartus Prime?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Informacje o stanie PIN można zapisać w pliku .ips w pliku .pof, aby uniknąć konieczności posiadania dwóch plików.  Aby zapisać informacje o stanie pinów z pliku .ips w pliku .pof, wykonaj następujące czynności:

  1. W programatorze Quartus Prime dodaj plik .pof.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w plik .pof i wybierz Dodaj plik IPS, by dodać plik .ips.

  3. Po dodaniu pliku .ips włącz pole wyboru ISC CLAMP w programatorze.

  4. Z menu pliku wybierz Zapisz jako.

  5. Podaj nazwę pliku i zapisz jako plik opisu łańcucha (.cdf).

  Za każdym razem, gdy otworzysz plik .cdf, będzie on zawierał zarówno plik .pof, jak i .ips. Następnie możesz zaprogramować urządzenie MAX II lub MAX V w trybie zacisku ISP.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  MAX® II CPLD
  MAX® V CPLD

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.