Identyfikator artykułu: 000086941 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 23-11-2018

Ostrzeżenie: (vsim-3829) ./.. /altera_emif_arch_nf_xxx/sim/mem_array_abphy.sv(1257): brak istniejącego wpisu macierzy entuzyjnej. Wartość domyślna zwracana.

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • Układ FPGA Intel® Arria® 10 IP interfejsów pamięci zewnętrznych
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Standard Edition wersji 18.1 i wcześniejszej, podczas symulacji przykładowego projektu Intel Arria® EMIF w symulatorze Mentor Graphics ModelSim*, może pojawić się komunikat ostrzegawczy wymieniony powyżej.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, zmodyfikuj abstrakcyjny model symulacji PHY, zgodnie z opisem poniżej.

  Plik: projekt /sim/ed_sim/altera_emif_arch_nf_xxx/sim/mem_array_abphy.sv, wiersz: 1256

  Oryginalny kod:

  jeśli (
  mem_wr_pipe[i][jj] ) zaczynają się
  mem_temp = mem[{high_addr[5:0], mem_addr_pipe[i][jj]}];

   

  Zmodyfikowany kod:

  jeśli (
  mem_wr_pipe[i][jj] ) zaczynają się

  jeśli (
  mem.exists ({high_addr[5:0], mem_addr_pipe[i][jj]}) zaczyna się
  mem_temp = mem[{high_addr[5:0], mem_addr_pipe[i][jj]}];
  Końcu
  jeszcze się rozpocznij
  mem_temp = 'd0;
  Końcu

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.