Identyfikator artykułu: 000086944 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 31-01-2018

Dlaczego Intel® Stratix® 10 interfejsów pamięci zewnętrznej DDR4 IP wykazuje minimalne naruszenia impulsów na zegarach wf_clk w analizatorze timingów Intel Quartus® Prime?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® Stratix® 10 IP interfejsów pamięci zewnętrznych
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro w wersji 17.1.1, w raporcie Intel Quartus compilation TimeQuest projektu wdrażającego Intel Stratix® ip interfejsów pamięci zewnętrznej Intel Stratix> 10, mogą występować wf_clk_< naruszenia timingów szerokości impulsu.

  Przykład naruszenia timingu minimalnej szerokości impulsu w projekcie projektowym Intel Stratix 10 DDR4 jest emif_s10_0|emif_s10_0_wf_clk_3 z brakiem zapasu wynoszącym -0,058.

  Rozdzielczość

  Naruszenia szerokości impulsu wf_clk zegara mogą zostać zignorowane.
  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel Quartus Prime Pro.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.