Identyfikator artykułu: 000086947 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 01-10-2016

Czy mogę po drodze mojego układu UART do wspólnego IO przy użyciu wczesnego wejścia/wyjścia na Arria 10 SoC?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu SoC EDS w wersji 15.1 i nowszej, przekierowywanie Arria® 10 HPS UART na współdzielony we/wy może spowodować wstrzymanie rozruchu u, jeśli opcja wczesnego we/wy jest włączona.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem w oprogramowaniu SoC EDS w wersji 16.0 i wcześniej, wykonaj poniższe czynności:

  1. Otwórz uboot-socfpga/arch/arm/cpu/armv7/socfpga_arria10/cff.c i usuń /komentuj wszystkie printf/puts
  2. Odbuduj u-boot-socfpga: oczyść;

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania SoC EDS.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.