Identyfikator artykułu: 000086974 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 20-11-2013

Błąd (178018): kanały w grupach kanałów łączących następujące pozycje muszą być umieszczone w sąsiadujących lokalizacjach. W przypadku wykorzystania PLL CMU, należy przerwać kanał PLL nadawania.

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Podczas kompilowania projektu za pomocą 4 kanałów interfejsu PHY XAUI, umieszczonych na dwóch bankach urządzeń nadawczo-odbiorczych Arria® V w Quartus® II 13.0, mogą występować następujące błędy instalatora.

  Błąd (178018): kanały w grupach kanałów łączących następujące pozycje muszą być umieszczone w sąsiadujących lokalizacjach. W przypadku wykorzystania PLL CMU, należy przerwać kanał PLL nadawania.

  Rozdzielczość

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Arria® V GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.