Identyfikator artykułu: 000086993 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 30-04-2014

Dlaczego system ALT_SIGNALTAP_RUN działa w systemie TAKSILAB?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • DSP
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Gdy alt_signaltap_run jest uruchamiany w ramach PROGRAMU RAMLAB™, wyświetlone zostanie wyskakujące okno podręczne "Zygłoś błąd" i KATASTROFA, gdy wyskakujące okienko zostanie odrzucone.

  Rozdzielczość

  W przypadku wersji 12.1 do 13.0 oprogramowania Quartus® II nie ma możliwości obejścia.

  W przypadku oprogramowania Quartus® II w wersji 13.1 dostępne jest następujące obejście:

  1. Skopiuj ścieżkę instalacji \bin\alt_signaltap_run.dll \bin\alt_signaltap_run.mexw32
  • Skopiuj ścieżkę instalacji \bin64\alt_signaltap_run.dll \bin\alt_signaltap_run.mexw64
  • Otwórz okno poleceń DOS przy ścieżce instalacji \dsp_builder i wprowadź "PATH=\bin;\bin64;%PATH%
  • W tym samym oknie poleceń DOS rozpocznij Program Program, wpisując:
   ścieżka instalacji \dspba\dsp_builder.bat -m "/bin/plalab.exe"
  • W programie Instrumentlab wprowadź ścieżkę "addpath \quartus\bin" lub "addpath \quartus\bin64".
  • Następnie uruchom "alt_signaltap_run" jak zwykle.
  • Kroki 1 i 2 należy wykonać tylko raz, a kroki 3-6 należy wykonać za każdym razem, gdy chcesz uruchomić Platformlab z DSP Builder.

   Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Arria® V GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.