Identyfikator artykułu: 000087171 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 15-11-2011

Symulacja nieobsługiwana w projektach Stratix V

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • Symulacja
 • Ethernet
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Rdzeń IP nie obsługuje symulacji dla projektów docelowych urządzenia Stratix V.

  Ten problem dotyczy wszystkich projektów MAC 10GbE.

  Rozdzielczość

  Brak możliwości obejścia.

  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji 10 Gb/s Funkcja MegaCore komputera Ethernet MAC.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® V FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.