Identyfikator artykułu: 000087172 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 15-03-2019

Błąd wewnętrzny: podsystem: CONSTRA, plik: /quartus/db/constra/constra_mvsat_bcm_solver.cpp, wiersz: 523

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ten błąd może wystąpić w wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 17.1 i wcześniejszej podczas kompilowania projektów Intel® Stratix® 10 FPGA, które zawierają przypisane lokalizacje pinów do pinów powiązanych z urządzeniem nadawczo-odbiorczym, gdzie nie ma urządzenia nadawczo-odbiorczego fizycznie podłączonego do tych pinów w projekcie.

  Rozdzielczość

  Aby uniknąć tego błędu, podłącz te piny do instancji urządzenia nadawczo-odbiorczego w projekcie lub usuń przypisane lokalizacje pinów.

  Ten problem ma zostać rozwiązany w przyszłej wersji oprogramowania Intel Quartus Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.