Identyfikator artykułu: 000087178 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 12-04-2018

Błąd (18948): otrzymano komunikat o błędzie z urządzenia: wykryto uszkodzone dane konfiguracyjne w miejscu 0x00008400

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ten komunikat o błędzie może wystąpić podczas konfiguracji Intel® Stratix® 10 urządzeń w JTAG z powodu nieprawidłowych ustawień trybu podrzędnego PMbus w oprogramowaniu® Intel Quartus Prime Pro wersji 17.1 lub wcześniejszej.

  Błąd (18950): urządzenie przestało odbierać dane konfiguracyjne

  Błąd (18948): otrzymano komunikat o błędzie z urządzenia: wykryto uszkodzone dane konfiguracyjne w miejscu 0x00008400

  Błąd (209012): operacja nie powiodła się

  Rozdzielczość

  W celu uzyskania odpowiedniego ustawienia trybu podrzędnego PMBus zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika zarządzania energią Intel® Stratix® 10 .

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.