Identyfikator artykułu: 000087179 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 27-06-2018

Błąd (11924): bank ma sprzeczne ustawienia VCCIO

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu z oprogramowaniem Intel® Quartus® Prime w wersji 18.0 i wcześniejszej zobaczysz ten błąd w Intel® Arria® 10 urządzeniach w przypadku:

  • Standard wejściowy 2,5 V umieszcza się w banku 3VIO ze standardem we/wy 3,0 V, którego standard VCCIO wynosi 3,0 V
  • Standard wejścia 3.0V umieszcza się w banku 3VIO ze standardem we/wy 2,5 V, którego standard VCCIO wynosi 2,5 V
  Rozdzielczość

  Tak długo, jak specyfikacje VIH i PAV są spełnione, możesz skorzystać z następującego standardu wejściowego w celu obejścia:

  • Standard wejściowy 3,0 V zamiast standardu wejściowego 2,5 V
  • Standard wejściowy 2,5 V zamiast standardu wejściowego 3,0 V

  Zapoznaj się z danymi katalogowymi urządzeń Intel Arria 10 w zakresie standardów wejściowych 3,0 V i 2,5 V w standardach wejściowych 3,0 V i 2,5 V.

  Ten problem został naprawiony od Intel® Quartus® oprogramowania Prime Pro i Standard Edition w wersji 18.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.