Identyfikator artykułu: 000087183 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 22-12-2017

Błąd (209012): operacja nie powiodła się

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ten komunikat o błędzie może pojawić się podczas programowania pliku .jic w urządzeniu flash EPCQ-L w zestawie programistycznym Intel® Cyclone® 10 GX FPGA, gdy korzystasz z programuatora oprogramowania Intel® Quartus® Prime w wersji 17.1 i starszych.

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 17.1.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.