Identyfikator artykułu: 000087220 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 19-07-2017

Czy tryb eMMC 8-bitowej magistrali danych jest obsługiwany w Cyclone V SOC i Arria V SOC?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, kontroler SDMMC w układach SOC Cyclone® V i Arria® V SOC obsługuje 8-bitowa magistrala danych dla eMMC.

  Instrukcja techniczna systemu HPS nieprawidłowo określa obsługę jedynie magistrali danych 1-bitowej i 4-bitowej.

  Rozdzielczość

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji podręcznika technicznego systemu HPS Cyclone V.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 6 prod.

  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA SoC Cyclone® V SE
  FPGA Arria® V i SoC
  FPGA Arria® V ST SoC
  FPGA Arria® V SX SoC

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.