Identyfikator artykułu: 000087343 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 10-05-2017

Czy istnieje znany problem w oprogramowaniu Quartus Prime z regułą we/wy analogowo-cyfrowego konwertera (ADC) sprawdzającą zasady MAX 10 urządzeń?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® IP modułowego rdzenia ADC
 • Układ FPGA Intel® IP podwójnego modułowego rdzenia ADC
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® Prime w wersji 16.1.2 i wcześniejszej instalator nie wykonuje fizycznej kontroli fizycznej ograniczenia we/wy konwertera analogowo-cyfrowego (ADC) na podstawie kontroli urządzeń MAX® 10.

  Zasady te określają liczbę operacji wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia (GPIO) dozwoloną w danym banku na podstawie siły napędu we/wy podczas korzystania z ADC w projekcie. Zasady te opierają się na obliczeniach szumów, aby dokładnie analizować wpływ rozmieszczenia we/wy na wydajność ADC.

  Obejście

  Ten problem został naprawiony w oprogramowaniu Quartus® Prime w wersji 17.0.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy Intel® MAX® 10 FPGA

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.