Identyfikator artykułu: 000087358 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 04-05-2018

Dlaczego nie mogę skompilować Intel® Stratix® 10 partycji eksportowanych z innego projektu o innym najwyższym poziomie?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Ze względu na problem w Intel® Quartus® Prime Pro w wersji 18.0 lub wcześniejszej, gdy dwie partycje są kompilowane w dwóch różnych projektach z plikami top_level_1.sv i top_level_2.sv, i są ponownie używane przy użyciu przypisania QDB_FILE_PARTITION do trzeciego projektu z top_level_3.sv, wyświetlony zostanie następujący błąd wewnętrzny z powodu nakładającego się regionu zegara wiersza:

  Błąd wewnętrzny: podsystem: VPR20CZKAIN, plik: /quartus/fitter/vpr20k/altera_arch_common/altera_arch_re_network_routing_constraints.cpp

  Trzy pliki najwyższego poziomu, top_level_1.sv, top_level_2.sv i top_level_3.sv są składać się z 3 różnych projektów, a każdy projekt różni się pod względem interfejsów perywizacyjnych, używanych bloków projektowych itp. Tak więc projekt programistyczny (projekty z top_level_1.sv i top_level_2.sv), w którym partycje są początkowo kompilowane i eksportowane z, nie ma kompleksowych informacji na temat projektu konsumenckiego (projektu z top_level_3.sv), w którym dwie wyeksportowane partycje są ponownie użytkowane.

  • Sektor zegara jest zdefiniowany przez zielone pole na rys. 1
  • Region zegara wiersza to sektor o połowicznym zegarze i wysoki jeden rząd LABORATORIUM, reprezentowany przez czerwoną kropkę na rys. 1
   • W projekcie konsumenckim, gdy dwie ponownie korzystane partycje nakładają się w tym regionie, wyświetlony zostanie powyższy błąd wewnętrzny

   

  Rozdzielczość

  Aby obejść ten problem, użyj regionów logicznej blokady w projekcie programistycznym , aby uniknąć użycia dwóch ponownie użytych partycji w tym samym regionie zegara wiersza w projekcie konsumenckim.

  Na przykład:

  • Z projektu konsumenckiego, w którym obie partycje zostaną ponownie przesłane, określ przybliżoną rozmieszczenie żółto-fioletowych partycji. Wybierz ograniczenia blokady logicznej dla dwóch partycji, tak aby region zegara wiersza nie pokrywał się.
  • W projekcie programistycznym, z top_level_1.sv, użyj ograniczeń regionu logicznego blokady zidentyfikowanych na podstawie projektu konsumenckiego dla fioletowej partycji, a następnie kompilacji i eksportu partycji na ostatnim etapie.
  • W projekcie programistycznym, z top_level_2.sv, użyj ograniczeń regionu logicznego blokady zidentyfikowanych na podstawie projektu konsumenckiego dla żółtej partycji, a następnie kompilacji i eksportu partycji na ostatnim etapie.
  • Wyeksportowane partycje, gdy będą ponownie używane w projekcie konsumenckim z top_level_3.sv, zachowają rozmieszczenie zdefiniowane w projektach programistycznych przy użyciu ograniczeń logicznych bez ograniczeń logicznych.

   

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro.

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.