Identyfikator artykułu: 000087382 Ostatnia zmiana: 01-01-2015

Ostrzeżenie: zmienna ADV_NETLIST_OPT_SYNTH_USE_FITTER_INFO nieobsługiwana. Przy włączaniu optymalizacji dwuprzepustowej zapoznaj się z --help=flow w celu uzyskania właściwego formularza wiersza poleceń lub użyj skryptu tcl.

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ten komunikat ostrzegawczy pojawi się w oprogramowaniu Quartus®® II w wersji 3.0, jeśli włączono optymalizację listy netlist "Użyj instalatora timingów" w poprzedniej wersji oprogramowania Quartus II.

   

  Optymalizacja listy netlist "Use fitter Timing Information" została usunięta z interfejsu użytkownika Quartus II w wersji 3.0. W związku z tym zmienna ADV_NETLIST_OPT_SYNTH_USE_FITTER_INFO w pliku setttings nie jest już aktualna. Opcja ta zostanie zignorowana podczas uruchamiania kompilacji z interfejsu użytkownika i usunięta z pliku Ustawienia kompilatora (.csf) przez oprogramowanie Quartus II.

  Aby uruchomić kompilację, w której synthesizer wykorzystuje szczegółowe informacje o timingu instalatora, uruchom przepływ optymalizacji dwuprzepustowej z wiersza poleceń lub skryptu.

  Ten przepływ zazwyczaj prowadzi do znacznego wzrostu czasu kompilacji w porównaniu do regularnego przepływu kompilacji, ponieważ przepływ obejmuje dwie kompilacje. Pierwsza kompilacja wyodrębnia informacje o timingach za pomocą opcji Fast Fit, a druga kompilacja ponownie syntetyzuje projekt przy użyciu wyodrębnionych informacji o timingach instalatora.

  Przepływ optymalizacji dwóch przebiegów można wywoływać bezpośrednio za pomocą następującej składni:

  quartus_sh --flow two_pass_optimization <project> [-c <csf/ssf>]

  Może być również wbudowany w skrypt Tcl, który można uruchomić za pomocą następującego polecenia:

  quartus_sh -t <my_script>.tcl

  Ten skrypt Tcl <my_script>.tcl powinien zawierać następujące polecenia:

   

   package require ::quartus::flow project_open <project> execute_flow -two_pass_optimization project_close 

  Więcej informacji na temat optymalizacji listy sieciowych można znaleźć w aneksie AN 198: Osiągnięcie timingu zamknięcia za pomocą Quartus II. (Link: /content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/an/an198.pdf)

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.