Identyfikator artykułu: 000087477 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 17-02-2023

Jak mogę uzyskać dostęp do rejestrów przestrzeni konfiguracyjnych cewki Intel® L i H Avalon® streamingu IP dla PCI Express* w trybie portu głównego?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Twardy IP Avalon-ST Intel® Stratix® 10 do PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W przypadku korzystania z Avalon® streamingu ip cewki Intel® L i H do PCI Express* w trybie portu głównego, interfejs rekonfiguracji biodra musi mieć dostęp do rejestrów przestrzeni portu głównego.

   

   

  Rozdzielczość

  W przyszłej wersji oprogramowania projektowego Intel® Quartus® Prime w Intel® Quartus® Prime pojawi się komunikat o błędzie, jeśli interfejs rekonfiguracji biodra nie jest włączony w trybie portu głównego.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.