Identyfikator artykułu: 000087495 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 18-04-2022

Dlaczego przykład projektu sieci Ethernet f-Tile Intel® FPGA Hard IP, który wykorzystuje technologię 10GE-1 z wariantem PTP, nie przechodzi przez fazę "generacji logiki wsparcia technicznego" przy użyciu niestandardowej częstotliwości PLL s...

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.2 przykład projektu Intel® FPGA Hard IP Ethernet f-tile nie przeszedł fazy "generacji logiki obsługi" w oprogramowaniu Intel Quartus Prime.

  Następujący komunikat błędu występuje w przypadku korzystania z 10GE-1 z wariantem obsługującym PTP i niestandardową częstotliwością pętle zamkniętej fazą systemu (PLL), taką jak 903.125 MHz:

  "Błąd (21842): kalkulator nie znalazł rozwiązania"

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem w programie Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.2, wybierz domyślną częstotliwość PLL systemu 805.664062 MHz przy korzystaniu z 10GE-1 z wariantem PTP.

   

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Układy FPGA Intel® Agilex™ 7 i SoC FPGA z serii I

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.