Identyfikator artykułu: 000087688 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 31-12-2021

Dlaczego IP DSP nie symuluje korzystania z oprogramowania Intel Quartus Prime dołączonego do stosu przyspieszenia Intel® w wersji 1.2.1?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • DSP
 • Stos Intel® Acceleration Stack for Intel® PAC z rozwiązaniem Intel® Arria® 10 GX — wersja IAS-Arria10GX-Development
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem z łączem do plików biblioteki symulacji w stosie akceleracyjnym Intel® Acceleration Stack w wersji 1.2.1, następujący komunikat o błędzie może wystąpić podczas próby symulacji projektu z własnością intelektualną (IP) cyfrowego przetwarzania sygnału):

  Błąd ** /s_kpoc_rtl/quartus_fp_dsp/fp_add_dsp/altera_fpdsp_block_191/sim/fp_add_dsp_altera_fpdsp_block_191_m5cimji.sv(30): moduł "twentynm_fp_mac" nie jest zdefiniowany.

  Błąd ** #: (vlog-13069) /quartus/eda/sim_lib/twentynm_atoms.v(1): w pobliżu "/": błąd składniowy, nieoczekiwany "/", oczekiwana klasa.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem w stosie akceleracji Intel® w wersji 1.2.1, wykonaj następujące czynności:

  1. Zapoznaj się z najnowszą kartą Makefile.
   https://github.com/OPAE/opae-sim/tree/master/ase/Makefile
   Plik Makefile jest generowany poprzez wykonanie afu_sim_setup poleceń w projekcie i dostosowanie go.
    
  2. Przejdź do Centrum pobierania w celu uzyskania FPGAs i zainstaluj oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Pro Edition z określoną wersją używaną przez Ciebie.

  3. Przejdź do katalogu /quartus/eda i znajdź folder biblioteki symulacji sim_lib.

  4. Skopiuj folder sim_lib i zastąp folder biblioteki symulacji sim_lib znajdujący się w stosie akceleracyjnym Intel® /quartus/eda.

  Dodatkowe informacje

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji poprawki.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  Programowalna karta akceleracyjna (PAC) Intel® z układem FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA Intel® Arria® 10 GX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.