Identyfikator artykułu: 000087777 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 23-02-2023

Dlaczego okno pulpitu nawigacyjnego kompilacji Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3 pokazuje żółte znaki zapytania, nawet po ukończeniu udanej kompilacji dla urządzeń Intel Agilex® 7 FPGA?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3 możesz zobaczyć żółte znaki zapytania w oknie pulpitu nawigacyjnego kompilacji, nawet jeśli wszystkie etapy kompilacji zostały pomyślnie ukończone.

  Ten problem dotyczy jedynie kompilacji dla Intel Agilex® 7 urządzeń FPGA.

   

   

   

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, zamknij projekt oprogramowania Intel® Quartus® Prime i otwórz go ponownie, aby wyświetlić zaktualizowane okno pulpitu nawigacyjnego kompilacji.

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 22.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.