Identyfikator artykułu: 000087795 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 27-11-2022

Dlaczego wyświetlacz Pin.E. Jest niepoprawny, różniczkowy pin do migracji urządzeń w urządzeniach MAX® V?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Standard Edition w wersji 21.1 oraz w programie sypkiej, Pin Chyłka wyświetla nieprawidłowe pary pinów różniczkowych, których nie można użyć do migracji urządzeń w urządzeniach MAX® V.

  Po dodaniu urządzenia do migracji w funkcji Urządzeń migracji przy użyciu pinów z wyświetlaczem "Kod". Wyszukaj tylko piny, które mogą być użyte do migracji urządzeń.  Kiedy połączenie Show Differential Pin Pair Connections jest włączone, wyświetla ono czerwoną linię pokazującą pary różniczkowych pinów.  Jednak te czerwoni wiersze mogą nie wyświetlać par różniczkowych pinów, które mogą być użyte do migracji urządzeń.

  Na przykład, gdy 5M570ZF256 jest wybrany jako bieżące urządzenie, 5M1270ZF256 jest wybrany jako urządzenie do migracji, a po włączeniu opcji Pokaż różne połączenia pary pinów , przyp. Przyp. wykaż się następujący schemat.  Chociaż istnieje wiele czerwonych linii dla różniczkowych par pinów, jedynie zróżnicowane pary pinów, które są zielone, mogą być wykorzystywane do migracji urządzeń.

  Rys. 1. Schemat lokalizacji pinów w kodzie Pin Zator

   

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, sprawdź ręcznie, czy oba piny każdej pary kodów różniczkowych mają takie same lokalizacje pinów i tę samą polaryzację między bieżącym urządzeniem a urządzeniem do migracji, porównując pliki pin-out.

  W plikach pin-out urządzeń MAX® V znajdź kolumnę LVDS Emulated Output Channel , która wyświetla nazwę identyfikatora pinu różniczkowego.  DIFFIO_p oraz DIFFIO_n to zróżnicowana para pinów.  Na przykład DIFFIO_L1p i DIFFIO_L1n są parą różniczkowych pinów.

  Poniżej powiesz na przykłady, jak sprawdzić, czy do migracji urządzenia można użyć pary różniczkowych pinów:

  • W 5M570ZF256 pin C2 jest DIFFIO_L1n, a Pin C3 DIFFIO_L1p.  Ale w 5M1270ZF256 Pin C2 jest DIFFIO_L1n , a Pin C3 DIFFIO_L2p. Nie są parą różniczkowych pinów w układach 5M1270ZF256.  Pary pinów C2-C3 nie można użyć do migracji urządzenia.
  • W 5M570ZF256 Pin R9 jest DIFFIO_L11n, a Pin T9 DIFFIO_L11p.  W 5M1270ZF256 Pin R9 jest DIFFIO_L13n , a Pin T9 DIFFIO_L13p. R9-T9 to para pinów różniczkowych i ma tę samą polaryzację zarówno w obudowach 5M570ZF256, jak i 5M1270ZF256.  Para różniczkowych pinów R9-T9 może być stosowana do migracji pinów.

  Ten problem został naprawiony od Intel® Quartus® oprogramowania Prime Standard Edition w wersji 22.1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  MAX® V CPLD

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.