Identyfikator artykułu: 000087812 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 18-04-2022

Czy wiele instancji zestawu narzędzi do debugowania cewki P w tym samym projekcie może zostać uruchomionych jednocześnie?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.2 nie można uruchomić jednocześnie wielu instancji zestawu narzędzi debugowania cewki P. Jeśli Twój projekt ma więcej niż jedno łącze PCI Express, które znajduje się w różnych cewkach P, możesz jednocześnie uruchomić zestaw narzędzi Debug Toolkit tylko dla jednego łącza PCI Express.

  Rozdzielczość

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™ z serii F
  FPGA Intel® Stratix® 10 DX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.