Identyfikator artykułu: 000088258 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 07-12-2021

Dlaczego Intel® FPGA IP HDMI na chwilę traci blokadę wideo podczas pracy na urządzeniach nadawczo-odbiorczych z Cewką Intel® Stratix® 10 L lub H?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • HDMI*
 • Układ FPGA Intel® Stratix® 10 natywnego interfejsu PHY nadajnika-odbiornika cewki L i cewki H
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Intel® FPGA IP HDMI może chwilowo utracić blokadę wideo podczas pracy na urządzeniach nadawczo-odbiorczych Intel® Stratix® 10 L lub Cewki H w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3 i wcześniej, jeśli Twoje źródło przesyła wzór zegara o wysokiej częstotliwości, gdy nie przesyła prawidłowego filmu.

  Urządzenie nadawczo-odbiorcze HDMI Intel FPGA IP dla urządzeń nadawczo-odbiorczych z cewką Intel Stratix 10 L lub H, wykonuje wyrównanie wyrazów w Intel FPGA IP HDMI struktury rdzenia. Natywnego interfejsu PHY nadajnika-odbiornika Intel Stratix 10 L lub Cewki H nie należy używać do urządzeń z cewką Intel Stratix 10 L lub H i jest skonfigurowany ze wzorem wyrównania wyrazu 0xAAAAA, który zwykle nie powinien być obecny w strumieniu wideo. Jednakże niektóre źródła wideo innych firm mogą przekazywać wzór zegara, gdy nie wysyła on prawidłowego ruchu wideo.

  Połączone działanie natywnego interfejsu PHY nadajnika-odbiornika w standardzie Intel Stratix 10 L lub Cewki H oraz struktury rdzenia HDMI Intel FPGA IP Word Aligner może spowodować chwilowe nabycie, utratę i ponowne nabycie blokady wideo w Intel FPGA IP HDMI, gdy otrzymany sygnał przechodzi ze wzoru zegara na prawidłowy film.

  Rozdzielczość

  Aby rozwiązać ten problem, skonfiguruj natywnego interfejsu PHY nadajnika-odbiornika Intel Stratix 10 L lub Cewki H w trybie bitslip i połącz port rx_bitslip z "0", aby nie pozwolić na wyrównanie fałszywych słów. Aby dodać port rx_bitslip i połączyć go z "0", należy edytować kod wyczyść tekst.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 4 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 GX
  FPGA Intel® Stratix® 10 MX
  FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Zastrzeżenie

  1

  Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.